brokker og sten samles ved mikrobanen.

publikumspassage til mikrobanen.

Middagsmad:)

voldene på mikrobanen rettes af.

sokkel til flagstang

Carsten såer græs

 

Arbejdsdage er følgende datoer.

 

Yderligere info findes på opslagstavlen i klubhuset.